””Det känns viktigt för kommande generationer” Ekonomiska intressen styr det som händer i skogen och skogsområden är i princip alltid utsatta för en avverkningsrisk men nu går bevarandeintressena till motattack med skogsväktare som övervakar skogen.”

Läs mer och se inslaget här