”När skogsindustrin skryter om hur mycket skyddad skog vi har i landet så räknar den in både strandängar, betesmarker och golfbanor. Föreningen Skydda skogen kallar kartan ”en stor bluff”.”

Läs mer här