”Bedrövade fågelskådare spanar förgäves efter gökar, svalor och andra flyttfåglar. McCarthy ser dystert på framtiden, men Eskil Quiding tröstas av Lennart Nilssons efterord. Farväl till göken (Say Goodbye to the Cuckoo). Övers, kommentarer och efterord Lennart Nilsson.”

Läs mer här