godjul

Stort tack för ert arbete för skogen och allt stöd till föreningen under 2013!

Ge föreningen en julgåva

och förnya ditt medlemskap!


Som medlem ger du en röst åt gammelskogen och dess hotade växter och djur och bidrar till att ge föreningens verksamhet styrka. Du får rullande information om situationen för den svenska skogen. 

Du inbjuds även att delta i vårt kampanjarbete och till inventeringar, exkursioner, kurser och evenemang.

Ditt stöd är oerhört viktigt, en förutsättning för att vi ska kunna få kraft att påverka beslutsfattare att skydda mer skog och skogsnäringen att förändra skogsbruket i en mer naturnära och miljövänlig riktning.

Skogen behöver ditt stöd, välkommen!

För att bli medlem sätter du in minst 100 kr på följande PG och skriver namn, adress och e-postadress. 

Plusgiro: 504609-9

Vill du skänka en gåva till Skydda Skogen, skriv att beloppet avser en ”gåva”.

Läs mer här