Annette Fredman

Annette Fredman bor på en liten gård i Vänersborgs kommun i Västergötland, med lika delar naturbeten, åkermark och skog. Intresserad av att leva resurssnålt och självförsörjande. Skogen har alltid varit viktig för mig som plats för rekreation och vila. Jag har också jobbat med skogen i många år på en naturskola, och känner starkt för att