Akut hotad skog med höga naturvärden i Risveden, markägare tackar nej till reservatsbildning

Fyra markägare har avverkningsanmält skog med höga naturvärden vid Björns Kvarn i Risveden, Ale kommun i Västergötland. Markägarna har tackat nej till reservatsbildning och Skogsstyrelsen godkänner avverkning. I skogen lever flera rödlistade och skyddade arter som t ex knärot (VU), talltita (NT), tretåig hackspett (NT) och mindre hackspett (NT). Det bästa vore om hela Risveden-området