Skydda halva jorden

Delar av nedanstående artikel har publicerats i ETC 11 maj 2018.  Nu höjs röster från internationellt och vetenskapligt håll för att skydda 50 % av jordens land- och havsareal. Det anses vara det som krävs för att säkra växt- och djurarters överlevnad i det långa loppet. Dessa områden behöver dessutom vara stora och sammanhängande för att

Skydda Skogen i Sydafrika: En svunnen skogsvärld

  Försvinnande mångfald i Sydafrika och Sverige Foto: Kevin Factor/digitalfactor.co.za     Föreställ dig en orörd fuktig naturlövskog. Där, bland de äldre och grövre lövträden växer träd i olika storlekar och åldrar. Långa skägglavar (Usnea sp.) hänger ner från de höga trädkronornas grenar. Cikadorna spelar högt och i fjärran ropar en babianhanne. Skogar som denna

Miljöministern som vaknade

Det svenska ordförandeskapet i EU har plötsligt lyft den biologiska mångfalden som en av prioriteringarna på miljöområdet. På högnivåmötet i Strömstad nyligen diskuterades den intensivt. Miljöminister Andreas Carlgren uttalade att nu ville han mobilisera världens länder för att stoppa avskogning, och arbeta för biologisk mångfald och ett hållbart skogsbruk. Carlgrens plötsliga utspel torde ha väckt