Anders Delin

Anders Delin om skogsbrukets historia och brist på hållbarhet

Anders Delin har skrivit många artiklar om skogens biologiska mångfald i olika tidningar och håller nu på med att sammanställa Hälsninglands flora. Han är även känt från Forsningsresan i Naturvårdens Utmarker som han organiserat flera gånger. Dessutom är han en flitig debattör som publicerat många debattartiklar om skogsbrukets avigsidor. Här är en presentation som Anders

Sveaskog missbrukar forskningsresultat

Sveaskog är statens eget skogsbolag och äger 13,5 procent av den svenska skogen. Bolaget brukar framhålla sig självt som föregångare i fråga om naturvård i skogen. På Sveaskogs hemsida kan man sedan den 13 juli läsa följande text: ”Skogarna i nordvästra Dalarna har särskilda artvärden, även i produktionsskogarna. Här finner vi en rödlistad art på

hormoslyrbesprutning

Lär känna din motståndare

av Anders Delin Skogsnäringen sätter spår på miljontals hektar. Vem som helst kan granska den, men det är få som granskar. Jag vill försöka ge en rättvisande bild av Skogsnäringens innersta väsen och dess verksamhet i skogen. Skogsnäringen utgår från skapelseberättelsen. Människan ska vara jordens härskare och utnyttja de andra varelserna. Den berättelsen är dock