”Don’t look out”

På tågresa från Narvik till Stockholm dagarna innan valet 2022. ”Don’t look out” – jag tänker på filmen ”Don’t look up”. Det gör nog inte Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll: Skygglapparna på mitt iklimatkris och artutrotning. Kalhyggen och planteringar hela vägen. Se filmen ”Don’t look up”. Läs några aktuella artiklar om Sveriges skogspolitik 2022: Stor

Vad ska regeringen göra åt Skogsstyrelsen som tar bort miljömålet i lagen?

Skydda Skogen ställer sex frågor till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg gällande Skogsstyrelsen och dess generaldirektörs agerande och beslut. Detta är andra gången Skydda Skogen mailar regeringen om detta: 1. Trixande i rapport med påstått uppnått mål för miljöhänsyn i skogsbruket   2. Hindrar och motarbetar miljöorganisationers överklaganderätt   3. Ca 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkades

Brev till nya miljöministern: Vi behöver en ny skogs- och energipolitik

Skydda Skogens Lina Burnelius skickar brev till den nya miljöministern Annika Strandhäll. I brevet framgår att regeringen snarast måste ta krafttag för att nå EU:s mål om ”netto-nollutsläpp till 2050”. Men inte ens detta mål är tillräckligt. Vi behöver en helt ny skogs- och energipolitik där vi bland annat skyddar kvarvarande naturskogar, restaurerar skogar och