Naturvårdspristagarna Sebastian Kirppu och Johan Nitare. Foto: Ulrika Sehlberg-Samuelsson/SLU Artdatabanken.

Skogsbiologerna Sebastian Kirppu och Johan Nitare får naturvårdspris

Sebastian Kirppu, urskogens främsta beskyddare, och Johan Nitare, fader till nyckelbiotopsinventeringen, tilldelas var för sig SLU Artdatabankens naturvårdspris för deras arbete med att värna skogen och dess biologiska värden. De har båda vigt sina liv åt att ge naturen ett ansikte, en röst och inte minst ett eget värde. Deras engagemang och insatser för att

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 23.Duvhök

Mötet med duvhöken är oftast kort och överraskande. Den visar sig inte mer än nödvändigt. Kråkorna har vanligen upptäckt den långt tidigare och släpper den inte ur sikte. Kråkan är till hjälp vid artbestämningen då de alltid är mindre än duvhöken till skillnad från den snarlika sparvhöken. Duvhöken ger också ett kraftfullare intryck och har