Skydda Skogens kalender, 19: De gamla tallarna i Porovaaras sluttning blir kvar!

Marie Persson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Övertorneå, berättar om en avverkningsanmäld skog med höga naturvärden som markägaren nu låter stå kvar. Det är tack vare Naturskyddsföreningens ideella inventering och brev om begäran om artskyddsutredning till Skogsstyrelsen. I juni anmälde en markägare i Övertorneå kommun att han skulle avverka en skog på 18,7 hektar vid Liikamaa.

Överklagan mot planerad avverkning i Risveden – fridlysta fåglar tål inte avverkning!

Nu har Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg skickat in en överklagan till Skogsstyrelsen mot en planerad avverkning av ytterligare en skog med höga naturvärden vid Angertuvan i Risveden, Västergötland. Skogen hyser de rödlistade och fridlysta skogsfåglarna spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltita och bedöms kunna hysa järpe och tretåig hackspett.  De tål inte avverkning. ”Vi yrkar att

SCA avverkningsanmälde och avverkade naturskog som skogsbolaget tidigare lovat spara för naturvården

Tallar som är uppemot 300 år gamla växer i ett område norr om Vattensjöberget. Området gränsar till Natura 2000-reservatet Helvetesbrännan i Västernorrlands län. Denna gamla tallskog är nästan opåverkad av skogsbruk. År 2009 lovade SCA att avsätta skog för naturvård. Men skogen avverkningsanmäldes. Över 40 hektar skog var avverkad, innan den ideella naturvården upptäckte att

Skogsstyrelsen missar de flesta fåglar som inrapporteras till Artportalen

Fåglar som inrapporteras till SLU:s Artportalen finns numera nästan aldrig med i Skogsstyrelsens system och karta Skogens Pärlor.  Myndigheten har så höga häckningskriterier för inrapporterade fågelarter att de missar kring 95% av alla fågelobservationer, skriver Birdlife Sverige. Det är allvarligt eftersom Skogsstyrelsen därmed tillåter avverkning i skogar utan att veta om fåglarnas existens. Skogsstyrelsen har