FSC-certifierade Södra söker dispens för att få avverka skog med 1200 fridlysta knärot

FSC-certifierade skogsbolaget Södra har sökt dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med 1200 plantor av den rödlistade och fridlysta orkidén knärot vid Kråketorp i Hultsfreds kommun, Småland. Skogsstyrelsen har meddelat att det inte är möjligt att avverka utan att skada knäroten. Men trots detta agerar Södra för att få kunna avverka. Oskarhamnsbygdens

Sundqvists förordnande bör omedelbart återkallas

De uppgifter som Dagens Nyheter publicerade nyligen bekräftar det som Skydda Skogen vid ett flertal tillfällen under senare år framfört gällande generaldirektör Herman Sundqvists direkta olämplighet att verka som högste chef för den skogliga myndigheten. Att Sundqvist har varit djupt delaktig i att orkestrera kampanjen mot den nuvarande artskyddsförordningen framgår med tydlighet i Dagens Nyheters

Skydda Skogen skickar brev till regeringen: Felaktigheter sprids om artskyddet!

Skogsnäringen och Skogsstyrelsen vilseleder med sina media-utspel om det svenska artskyddet. De har felaktigt sagt att artskyddet omfattar krav på dokumentation av enstaka individer av vanliga fåglar. Men det saknas stöd i domar och rättspraxis för detta budskap. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till regeringen för att klargöra feltolkningen och begär ett möte med

Skydda Skogen till domstolen: Bergtäkt i Hugelsta bör avslås

Nu har Skydda Skogen i ett yttrande begärt att Mark- och miljödomstolen inför ett förbud mot åtgärder i den skyddsvärda skogen i Hugelsta, utanför Eskilstuna. Vi har tidigare skrivit här på hemsidan om att Swerock planerar en bergtäkt i den skyddsvärda Hugelstaskogen. Förra veckan var Sebastian Kirppu från Skydda Skogen där och inventerade tillsammans med fyra

Ideella naturvårdare hittar hundratals exemplar av den fridlysta och rödlistade orkidéen knärot i Sveaskogs anlagda basväg i Hugelstaskogen. Foto: Sebastian Kirppu.

Sveaskog dementerar att de avverkat skyddsvärd skog

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har nyligen dragit in en basväg och avverkat delar av den värdefulla  gammelskogen vid Hugelsta i Eskilstuna kommun. Vid en inventering gjorde Skydda Skogen nära 450 fynd av den fridlysta och sårbara orkidéen knärot. Sveaskog hade då redan kört över ett flertal av fynden med sin skogsmaskin. Sveaskog förnekar nu att de har kört över fynd av