Den fridlysta och sårbara bomburklan (VU). Foto: Bengt Oldhammer.

Mellanskog planerar avverka skog med bombmurkla – en globalt hotad art

Mellanskog planerar att avverka en gran- och tallskog med den sårbara bombmurklan (VU) vid Ångvasslan norr om Skattungbyn i Dalarna. Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i skogen. Nu begär Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa att Länsstyrelsen skyddar området och binder ihop det med det närliggande naturreservatet Långtjärn.   Skogen vid Ångvasslan, som rinner från

Den avverkningsanmälda talldominerade naturskogen vid Dröppshult i Västerviks kommun som Södra planerar att avverka. Foto: Privat.

Södra började avverka skyddsvärd skog med knärot idag – avverkning tillfälligt stoppad

Södra började idag att avverka en talldominerad naturskog vid Dröppshult i Västerviks kommun i Småland. Skogen hyser bland annat den fridlysta och sårbara knäroten (VU) och den nära hotade talltickan (NT). Både Skogsgruppen i Tjust och Skydda Skogen kräver att Södra omedelbart avbryter sina avverkningsplaner i området. Den avverkningsanmälda skogen är 4 hektar stor. Flera tallar i skogen hyser

Vedtrådmossa, akut hotad, försvann vid skogsavverkning i Stor-Gravberget

Skogsbolaget SCA högg ner skog med den akut hotade vedtrådmossan, Cephalozia macounii. Skogsområdet heter Stor-Gravberget och ligger cirka 10 km väster om Ånge i Västernorrlands län. Skogsavverkningen var ett brott mot alla naturvårdskriterier i FSC-standarden. Det var ett brott mot svensk lag, eftersom vedtrådmossa är listad i habitatdirektivets bilaga 2 och fridlyst enligt §8 i

Mindre hackspett stoppar bygge i tätortsnäraskog efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

Miljöengagerade stadsbor har lyckats stoppa byggplaner på 130 bostäder i Solbergaskogen söder om Stockholm, efter att ha överklagat till Mark-och Miljööverdomstolen. I skogen häckar den mindre hackspetten som är upptagen i Artskyddsförordningen. Strax före jul upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen, skriver tidningen Mitt i Stockholm. Mindre hackspett är rödlistad som ”nära hotad” (NT) och den

Stenkross och byggväg hotar Bagisskogen- ett beslut utan miljöbedömning

Skydda Skogen besökte den hotade Bagisskogen, söder om Stockholm tillsammans med gruppen ”Stoppa Byggvägen”. Stockholms Stad ska placera en stenkrossanläggning i Bagisskogen och en byggväg ska dras igenom grönområdet där tunga lastbilar ska köra i skytteltrafik med stenkross under minst 7 års tid. Bagisskogen är en grön kil och utpekat som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt