En gammal barrnaturskog med olika trädslag, träd i olika åldrar och storlekar. Här tillåts träden åldras och dö en naturlig död vilket ingår i naturskogens naturliga livscykel. Foto: Sebastian Kirppu.

Biologisk mångfald i naturskogen – möt den i digital bildutställning

Vad är en skog och hur fungerar barrnaturskogens naturliga livscykel? Just nu pågår en digital bildutställning på Naturhistoriska riksmuseet med skogbiologen Sebastian Kirppu. I flera olika bildserier berättar Sebastian om den svenska skogen, dess ekosystem och biologiska mångfald.  Sebastian Kirppu är engagerad i Skydda Skogen och en kunnig naturskogsförespråkare som flitigt föreläser och håller kurser