Naturvården 100 år – en tillbakablick med den ideella naturvårdens ögon – vad har vi lärt oss?

100 år om ideell naturvård är inte minst den mycket intressanta berättelsen om naturvårdens idéhistoria och de slutsatser man dragit. Det är en historia där många sätter den första milstolpen till 1872 då USA skyddar världens första nationalpark, Yellowstone. I själva verket har naturvårdens idéer vitt förgrenade rötter och många går tusentals år tillbaka i