Bergtäkt hotar hällmarksskog med månghundraåriga tallar, blir industriområde

Swerock AB vill anlägga en bergtäkt i Hugelstaskogen, en omtyckt hällmarksskog med månghundraåriga tallar vid Hugelsta, 3 km öster om Eskilstuna. Detta trots att kommunen, många föreningar och boende i området är emot den planerade bergtäkten. Mark- och miljödomstolen avgör frågan nu i veckan. Den gamla hällmarksskogen står på 75 meters höjd över havet omgiven