Skydda Skogens kalender, 23: Sju nya områden blir skyddade i Stockholm till 2025

Sju nya skogsområden i Stockholm blir skyddade till 2025- två naturreservat och fem biotopskyddsområden. Majorosskogen på ca 60 hektar blir ett av reservaten: En skog som Naturskyddsföreningen har kämpat för och som ingår i en grön kil. Men Fagersjöskogen på 100 hektar som ligger intill och som ingår i samma gröna kil, är inte planerat

Skydda Skogens kalender, 12: Ädellövskog blir biotopskyddsområde efter att avverkning överklagats

2022 överklagade Skydda Skogen en planerad avverkning av ädellövskog vid Ljungarum, söder om Hässleholm i Skåne. Området var inte inventerat trots att ädellövskog är en ovanlig naturtyp med mindre än 1 procent kvar i Sverige. Skogsstyrelsen tyckte först att skogen var ointressant men efter en ideell inventering skickade de ut en tillsynsexpert som fann skogen

Skam och vanmakt

Text av Monica Svensson, svampkonsulent i Bollnäs och deltagare sedan flera år i Forskningsresan i naturvårdens utmarker.  Så var det då åter dags för en fotograferingsrunda med min gode vän Benoît från Frankrike. Tidigt i våras hade vi kontakt och bokade två heldagar. Benoît har givit ut fyra vackra fotoböcker om svamp och en del