”Gör hela Löveråsfjället till naturreservat”

Cirka två mil NO om Strömstad i Bohuslän finns ett bergigt skogslandskap vid Löveråsfjället med höga naturvärden: Ett 800 hektar sammanhängande naturskogsområde, något som är ovanligt nu för tiden. Naturskyddsföreningen i Strömstad har skrivit ett naturreservatsförslag och även Skydda Skogen och Bohusläns skogsnätverk anser att hela området ska skyddas.  Svenska Kyrkan äger en stor del

Svenska kyrkan planerar att avverka gammal tallnaturskog i närheten av Fagerhult, Tanums kommun. Foto: Per Pixel.

Urskogsrest i Bohuslän hotad av Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan planerar att gallra och avverka en av de sista urskogsartade tallnaturskogarna i Bohuslän. Skogsvägar har redan dragits in i området. Aktiva i Bohusläns skogsnätverk har nu gjort en film om skogsområdet med ett budskap – området måste skyddas som naturreservat. Det avverkningshotade skogsområdet ligger vid Fagerhult i norra Bullaren, Tanums kommun, ca 5 mil norr om Uddevalla. Detta område har inget

Manifest i sorgens tecken på ett av Svenska kyrkan kalhyggen vid Fagerhultsskogen i Bullaren i Tanums kommun. Foto: Per Pixel.

Pilgrimsvandrare sörjer förlorad skog 

I förra veckan anordnade Bohusläns skogsnätverk en pilgrimsvandring mellan Svenska kyrkans kalhyggen vid Fagerhultsskogen i norra Bullaren i Tanums kommun i Bohuslän. Pilgrimsvandringen blev ett manifest i sorgens tecken. Fagerhultsskogen betyder just vacker skog – en skog som nu gått förlorad. – Vi tycker att det är väldigt sorgligt att kyrkan förvaltar Skapelsen på detta sätt. Vi anordnade därför en pilgrimsvandring mellan två av Svenska kyrkans kalhyggen

Aktion vid värmeverk och Riksdagen: Biobränslen förvärrar klimatkrisen

På nyårsafton demonstrerade Skydda Skogen tillsammans med Bohusläns skogsnätverk vid kraftvärmeverket i Värtan i Stockholm och framför Riksdagen. En uppmaning till Sveriges politiker: ”Vi löser inte klimatproblemen med att ersätta fossila bränslen med biobränslen. Vi har mindre än tio år på oss innan utsläppen av koldioxid ska vara halverade. Ni måste agera nu!” -Utsläppen från

Välkommen till guidad skogs- och naturvandring i Sotenäs kommun

Den 30 maj uppmärksammar Sundays for Forests för femte gången i Sverige förlusten av biologisk mångfald. Initiativtagare till Sundays for Forests är Bohusläns skogsnätverk. Nätverket och Naturskyddsföreningen i Sotenäs bjuder den söndagen in unga och gamla till en guidad skogs- och naturvandring i Sotenäs kommun. Nätverket uppmanar andra att följa Sundays for Forest-initiativet. – Med