Den fridlysta och sårbara bomburklan (VU). Foto: Bengt Oldhammer.

Mellanskog planerar avverka skog med bombmurkla – en globalt hotad art

Mellanskog planerar att avverka en gran- och tallskog med den sårbara bombmurklan (VU) vid Ångvasslan norr om Skattungbyn i Dalarna. Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i skogen. Nu begär Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa att Länsstyrelsen skyddar området och binder ihop det med det närliggande naturreservatet Långtjärn.   Skogen vid Ångvasslan, som rinner från

Skam och vanmakt

Text av Monica Svensson, svampkonsulent i Bollnäs och deltagare sedan flera år i Forskningsresan i naturvårdens utmarker.  Så var det då åter dags för en fotograferingsrunda med min gode vän Benoît från Frankrike. Tidigt i våras hade vi kontakt och bokade två heldagar. Benoît har givit ut fyra vackra fotoböcker om svamp och en del

Skydda Skogens kalender med hotade och rödlistade arter: 13. Bombmurkla

Bombmurkla (Sarcosoma globosum) är en skålsvamp som är rödlistad som sårbar (VU), en signalart och fridlyst enligt §8 i Artskyddsförordningen. Det är en av Sveriges fem fridlysta svamparter. Kalhyggesskogsbruket är den främsta orsaken till att den har blivit alltmer sällsynt, enligt Artfakta. Fruktkropparna är 5-10 cm breda och kommer upp i februari till maj. De