Skydda Skogens kalender 5. Avverkning av ”Västlig taiga” stoppad av domstol!

Markägare som vill avverka skog vid Dals-Ed i Dalsland har fått nej från Mark- och miljödomstolen. Skogen består av Västlig taiga, en EU-naturtyp som Sverige är skyldig att bevara. I skogen häckar även den fridlysta tretåiga hackspetten vilket är ovanligt i Dalsland. Skogsstyrelsen har fått bakläxa! Det var Strömstads Naturskyddsförening som skickade in en överklagan