Flera demonstrationer i landet mot stoppad nyckelbiotopsinventering

Flera demonstrationer hölls runt om i Sverige den 30 december mot att Skogsstyrelsen tänker sluta att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar fr.o.m. i år. Beslutet har fått massiv kritik från både internt inom Skogsstyrelsen, andra myndigheter och organisationer. En nyckelbiotop är ett skogsområde med dokumenterade höga naturvärden och som har en mycket stor betydelse för skogens

Digital demonstration mot stoppad nyckelbiotopsinventering

Den 30 december kl. 13:00 anordnar Fältbiologerna i Luleå en digital demonstration mot Skogsstyrelsens beslut att sluta att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar fr.o.m. 1 januari 2021. – Hur kan man välja att sluta registrera nyckelbiotoper när Skogsstyrelsen själv skriver att de inte kan uppfylla Sveriges klimatmål Levande skogar!? Det är helt sjukt, säger