Domstol river upp Länsstyrelsens beslut om dispens för avverkning i skog med knärot- ny praxis inleds!

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) river upp Länsstyrelsens beslut om dispens för markägare att få avverka sex skogar i Dalarna med den rödlistade och fridlysta orkidén knärot. Det är Naturskyddsföreningen i Dalarna och skogsgruppen i Stjärnsund som har överklagat sex dispenser. Markägarna skulle få avverka trots att orkidén knärot är skyddad enligt § 8 i artskyddsförordningen.

Markägare fick dispens för att avverka skog med fridlysta arter

Länsstyrelsen i Värmland gav en markägare dispens för att få avverka 7,9 hektar skog med de fridlysta arterna knärot och grön sköldmossa norr om Risviken, Årjängs kommun. Först drog markägaren tillbaka sin avverkningsanmälan efter att en inventering visade att det växte knärot i hela skogen. Men sen sökte markägaren dispens för att få avverka på