”Don’t look out”

På tågresa från Narvik till Stockholm dagarna innan valet 2022. ”Don’t look out” – jag tänker på filmen ”Don’t look up”. Det gör nog inte Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll: Skygglapparna på mitt iklimatkris och artutrotning. Kalhyggen och planteringar hela vägen. Se filmen ”Don’t look up”. Läs några aktuella artiklar om Sveriges skogspolitik 2022: Stor