Kursledaren Patrik Nygren vid en jättetall i naturskogen på Petberget.

Helgkurs om naturskog i Västerbotten 21-22 maj

Vi besöker naturskogar och får lära oss om naturskogens ekologi och hur man identifierar höga naturvärden i form av bl.a. urgamla träd, döda träd och hotade arter. Tid: lördag och söndag 21 – 22 maj Plats: Tjärnbergshedens naturreservat, Petberget vid Bjuröklubb och Skallöns naturreservat, samtliga i södra delen av Skellefteå kommun Anmälan sker till skogspatrik74@gmail.com

Den rödlistade och nära hotade garnlaven växer i en gammal grannaturskog. Foto: Privat.

Delta på skogskurs i vår 

Vill du lära dig mer om naturvårdsarter och hur skogen fungerar som ekosystem? Skydda Skogen och Naturskyddsföreningens länsförbund anordnar flera digitala föreläsningar och skogskurser i Gävleborg och Dalarna nu under våren och försommaren.  Nedan följer ett urval av våra kurser och föreläsningar.  Digital föreläsning: Skogens ekologi    26 april kl. 18.30-20.30   Digital teorikväll/föreläsning med Amanda Tas