Sundays for Forests i Skärkäll i februari 2021. Foto: Per Petersson.

Debatt i Altinget: Miljörörelsen behövs som motvikt till lobbyister och näringsliv

Politiska partier och myndigheter bör se den oberoende miljörörelsen som en aktiv kunnig part och i högre grad ta tillvara de inspel och åsikter som framförs. Det skriver Skydda skogen, Älvräddarnas samorganisation, Fältbiologerna, Birdlife Sverige och Svenska rovdjursföreningen i Altinget den 25 november 2021. Ofta talar man om civilsamhället som ett stödjande ben till samhället