Skydda Skogens kalender, 23: Sju nya områden blir skyddade i Stockholm till 2025

Sju nya skogsområden i Stockholm blir skyddade till 2025- två naturreservat och fem biotopskyddsområden. Majorosskogen på ca 60 hektar blir ett av reservaten: En skog som Naturskyddsföreningen har kämpat för och som ingår i en grön kil. Men Fagersjöskogen på 100 hektar som ligger intill och som ingår i samma gröna kil, är inte planerat

Gör hela Fagersjöskogen till naturreservat!

Skydda Skogen demonstrerade nyligen med banderoll igen i Fagersjöskogen i Farsta, Stockholm. En tätortsnära skog med höga naturvärden, tallar och ekar som är 100-200 år och flera rödlistade arter t ex tallticka, spillkråka och duvhök. Miljöpartiet i Stockholm vill att skogen ska bli naturreservat och Vänstern gick ut med det som ett vallöfte 2022. Men

Kom med och demonstrera i Fagersjöskogen fredag 15 dec kl 11!

Gör hela Fagersjöskogen i Farsta, Stockholm, till naturreservat! Samling nu på fredag 15 december kl 11 vid ”lilla fotbollsplanen” i norra delen av Fagersjöskogen mot Hökarängen, ungefär mittemot Kontoristvägen 62. Vi vill uppmärksamma att skogen fortfarande är hotad för det finns planer på bostäder och pendeltågsstation intill och i skogen. Fagersjöskogen är en av södra

Fagersjöskogen: 100 hektar oskyddad, tätortsnära skog med höga naturvärden

I fredags var Skydda Skogen i den oskyddade, stadsnära Fagersjöskogen söder om Stockholm för att visa sitt stöd till de som kämpar för naturreservat i hela skogen. Byggplaner hotar just nu den södra delen av skogen. Det är gott om gamla ekar, tallar och granar, mycket död ved och rödlistade vedsvampar som ektickor, talltickor och