Farsta Strandskogen- hotad av byggplaner i över 30 år och nu hotad igen, låt skogen vara!

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Farsta Strandskogen, söder om Stockholm med banderollen ”Skydda Skogen” för att ge sitt stöd till föreningen Farsta Strands Naturvärn. De har värnat denna stadsnära skog i över 30 år och lyckats mota bort varenda exploateringsplan hittills. Nu är den värdefulla skogen hotad igen. Ännu en stadsnära skog vill byggbolag