Plecotus auritus, brunlångöra Foto: Kees Marijnissen, Saxifraga

Skydda skogen kalender 2021, 19:e december: Fladdermöss

I Sverige har det påträffats 19 olika fladdermössarter vilket gör fladdermöss till den artrikaste däggdjursgruppen i landet. Av dessa är 12 arter rödlistade. Alla fladdermöss är fridlysta.  Fladdermössen har länge omgärdats med myter och kopplats till t.ex. vampyrer. Men tittar vi noggrannare så hittar vi en skygg nattlevande varelse som livnär sig på insekter. En