dn.se: ”Regeringen nonchalant i hantering av artprojektet”

I onåd hos Eskil Erlandsson ”Svenska artprojektet ska bantas. Just när kartläggningen av landets biologiska mångfald pågår som mest intensivt hotas våra biologiska samlingar av Landsbygdsdepartementets spariver. Riksdag och regering måste få upp ögonen för samlingarnas betydelse innan det är för sent, skriver ledande forskare.”   Läs mer här Länk till Svenska artprojektet

dn.se: ”Varför brister politikerna när det gäller miljömålen?”

”Ett möjligt svar är att politikerna inte förstår situationens allvar. Få av dem har naturvetenskaplig utbildning utöver grundskolenivå, och även om de får råd av utmärkta experter blir sammanvägningen med ekonomiska intressen respektlös mot verkligheten – man tycks negligera naturlagarnas orubblighet som ”ställer oss alla mot väggen”, för att citera Harry Martinson.” Läs mer här