ArtDatabanken om kalkbrytning på norra Gotland

”Betydande och irreversibla skador” Bästeträsk  –  en hotad miljö. Foto: Magnus Rietz   ArtDatabanken bedömer att kalktäkterna i Bunge kommer att orsaka betydande, och irreversibla, skador i ett stort sammanhängande område med en unik och relativt ostörd natur inklusive på närliggande Natura 2000-områden. Arter upptagna i art- och habitatdirektivets bilaga 4 samt Bernkonventionens bilaga 2