Dessa forskare har undertecknat uppropet: Skydda Sveriges Gammelskog

Läs uppropet här Är du forskare inom ett område som berör skog, klimat, miljö, biologi eller ekologi och vill underteckna uppropet? Skriv till Viktor Säfve: viktor.safve@skyddaskogen.se, ange namn, titel, forskningsområde och eventuellt universitet, samt ort och land. Sven G. Nilsson, Professor, ekologi, Lunds universitet.Bengt Gunnar Jonsson, Professor, växtekologi, Mittuniversitetet Sundsvall. Stig-Olof Holm, Fil. Doktor, lektor,

Pressmeddelande om uppropet

  Pressansvariga för uppropet:   Sven G Nilsson. Professor i ekologi, Lunds universitet: +46 (0)476 21 614, sven.nilsson@zooekol.lu.se Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen: +46 (0)76 11 48 811, viktor.safve@skyddaskogen.se Amanda Tas, sekreterare, Skydda Skogen: + 46 (0)76 76 13 533, amanda.tas@skyddaskogen.se     Ladda ner pressmeddelande (2010-01-12): Forskarupprop: Skydda Sveriges Gammelskog   Länk till pressmeddelande

Uppropstexten

Förlusten av ursprungliga livsmiljöer utgör den enskilt största anledningen till den globala förlusten av biologisk mångfald, levande natur. För att kunna bevara ett levande skogslandskap i Sverige krävs att alla kvarvarande natur- och gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden skyddas. En stor andel av de över 1 800 skogslevande växt- och djurarter som finns