Skydda Skogens kalender, 21. Nationalnyckelns mål – sprida kunskap om Sveriges alla 60 000 arter

Nationalnyckeln beskriver i ett sammanhängande bokverk Sveriges flercelliga djur, växter och svampar. Hur ser t.ex. de olika mossorna, fjärilarna, insekterna och mångfotingarna ut? Hur lever de och var kan de leva? Nationalnyckeln är ett projekt där forskare skriver om arter på en enkelt och tydligt språk. Illustrationerna är fantastiska, många och tydliggör beskrivningarna. Projektets idé

Timbro fortsätter kampen mot naturen

Göteborgsposten publicerar återigen en ledartext skriven av en Timbroanställd. Kajsa Dovstad, ansvarig för välfärdsfrågor på industrins egna trollfabrik, har studerat skogsfrågan och kommit till en ny spännande slutsats. Miljörörelsen har fel om kalhyggen! Den svenska skogsbruksmodellen: kalhygge och markberedning (t.v.) och plantering av monokulturer av gran eller tall. Foto: Sebastian Kirppu. Argumenten är lika påhittade

Debatt i ETC: Sverige måste göra mer – vi kan inte vänta 25 år på att lösa klimatkrisen

Representanter från 16 olika organisationer och föreningar, däribland Skydda Skogen, skriver i ETC 21/9-2021: Som en direkt respons på den eskalerande klimatkrisen och Sveriges otillräckliga ­ambitioner kräver vi en radikal kursändring. Nya, bindande mål måste omedelbart tas fram – präglade av rättvisa och en demokratisk process där unga, civilsamhället, urfolk och forskning deltar tillsammans med

Ledande forskare och miljögrupper: EU:s nya förslag ökar klimatutsläppen

Den 14 juli offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt reviderade klimat- och energipaket för 2030. EU presenterade då bland annat nya förslag på vad som ska ingå i direktivet om förnybar energi (REDII).  – EU-kommissionens nya förslag kommer varken att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar eller att skydda skogar och biologisk mångfald,  säger Lina Burnelius, projektledare