SCA planerar att avverka skyddsvärd skog vid Pärlälven i Jokkmokks kommun. Foto: Cecilia Lundin.

Avverkningshotat friluftsområde vid Pärlälven i Jokkmokk

Skogsbolaget SCA planerar att avverka skog i ett friluftsområde vid Pärlälven i Jokkmokks kommun. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har hittat höga naturvärden i området och motsätter sig planerna på avverkning. Bland annat menar Naturskyddsföreningen i Jokkmokk att avverkningen hotar den starkt hotade och mycket känsliga flodpärlmusslan som idag finns kvar på väldigt få platser i landet.  SCA

En ansenlig mängd tallvirke har redan avverkats i Böda ekopark. Foto: Per Jiborn

Sveaskog avverkar i en möjlig nationalpark – nu hotas även de unika jätteträden

Sedan drygt tre veckor tillbaka avverkar Sveaskog i Böda ekopark på norra Öland. I denna stund växer sig virkeshögarna flera meter höga längs vägarna. Böda är en av fyra ekoparker som den förra regeringen i juni pekade ut som möjlig nationalpark. Just nu, medan träden faller, utreder Naturvårdsverket förutsättningarna. Förslaget härstammar från Skogsutredningen som presenterade

Avverkning påbörjad i Fallebo naturskog

Södra påbörjade igår 5 oktober avverkningen av den värdefulla Fallebo naturskog. Skogens vänner i Kalmar län fanns på plats för att fredligt försöka stoppa avverkningen. Skogsmaskinen fortsatte att avverka trots att aktivisterna var nära maskinen.  – Det är högst beklagligt att Oskarshamns kommun väljer att avverka trots skogens höga värden för biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation.

Sveaskog utarmar skogslandskap i Småland

Sveaskog planerar att avverka ett större skogsområde vid sjön Ekern i Oskarshamns kommun, i Kalmar län. Skogslandskapet är både reservvattentäkt för kommunen och viktigt för friluftslivet och för bär och svampplockning. Här börjar vandringsleden Ostkustleden. Oskarshamnsbygdens fågelklubbs skogsgrupp har reagerat på Sveaskogs planer på avverkning i detta skogslandsskap, som är ett kulturlandskap med många biotoper