Norra Skog nonchalerar naturvärden och rennäring vid Uvksåjvve, Arjeplog

I somras avverkade PEFC-certfierade Norra Skog två skogar med höga naturvärden vid lågfjället Uvksåjvve i Maskaure samebys renbetesmarker, Arjeplogs kommun. Detta trots att Norra Skog hade lovat att inte avverka på sommaren med hänsyn till rennäringen och för att undvika markskador. Nu är marken sönderkörd och övertramp har skett mot certifieringsreglerna. ”Jag har aldrig sett en sådan nonchalans för skogens

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

Enorm brandpåverkad tall i den avverkningsanmälda skogen vid Gimå. Foto: Privat. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland ignorerar information om höga naturvärden och fridlysta arter i avverkningsanmälda skogar i Jämtland. Skogarna har inventerats ideellt och Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat flera mail till myndigheterna om arterna och skogarnas höga naturvärden. Även FSC klagomål har

Myndigheterna agerar inte för att skydda hotade skogar i Jämtland

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp får svar från Skogsstyrelsen gällande flera avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden i Jämtland. Föreningarna vill att en artskyddsutredning utförs eftersom det finns många fridlysta och rödlistade arter. Men Länsstyrelsen hänvisar till Skogsstyrelsen som svarar att de inte utför fältbesök eller artskyddsutredningar på begäran av externa organisationer. I augusti upptäcktes det att

SCA planerar avverka en nyckelbiotop med 40 naturvårdsarter

En skog med höga naturvärden som är en registrerad nyckelbiotop är avverkningsanmäld av skogsbolaget SCA vid Mörtsjökojan i Bräcke kommun, Jämtland.  Det är flera fridlysta och rödlistade fåglar, mossor, växter, lavar och svampar i skogen. Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen har därför begärt att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen och genomför en artskyddsutredning. Även ett FSC

Ikea skandal: Möbler tillverkas av illegalt avverkad skog i Ukraina

Från Earthsights film om Ikeas avverkningar i Ukraina. Ikeas FSC-certifierade möbler är tillverkade av trä från skogar som avverkats illegalt i Ukraina. Detta enligt en undersökning utförd av den brittiska organisationen Earthsight. Nu pågår en internationell namninsamling som kräver seriösa förändringar från Ikea och hållbarhetscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC). De storsäljande stolarna ”Ingolf” och ”Terje” är tillverkade av bokträ