Svartberget – urskogen som Sveaskog avverkningsanmälde

Grov, gammal granlåga, livsrum för flera rödlistade arter vid Svartberget, Foto: Björn Mildh. Skogsstyrelsen hade inga invändningar när det statliga skogsbolaget Sveaskog planerade att avverka grandominerad urskog på Svartberget inom Maskaure Samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Skogen hade utan tvekan avverkats om inte Länsstyrelsen och naturvårdare uppmärksammat tilltaget och slagit larm. Representanter från Maskaure sameby och

Norra Skog nonchalerar naturvärden och rennäring vid Uvksåjvve, Arjeplog

I somras avverkade PEFC-certfierade Norra Skog två skogar med höga naturvärden vid lågfjället Uvksåjvve i Maskaure samebys renbetesmarker, Arjeplogs kommun. Detta trots att Norra Skog hade lovat att inte avverka på sommaren med hänsyn till rennäringen och för att undvika markskador. Nu är marken sönderkörd och övertramp har skett mot certifieringsreglerna. ”Jag har aldrig sett en sådan nonchalans för skogens

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

Enorm brandpåverkad tall i den avverkningsanmälda skogen vid Gimå. Foto: Privat. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland ignorerar information om höga naturvärden och fridlysta arter i avverkningsanmälda skogar i Jämtland. Skogarna har inventerats ideellt och Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat flera mail till myndigheterna om arterna och skogarnas höga naturvärden. Även FSC klagomål har

Myndigheterna agerar inte för att skydda hotade skogar i Jämtland

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp får svar från Skogsstyrelsen gällande flera avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden i Jämtland. Föreningarna vill att en artskyddsutredning utförs eftersom det finns många fridlysta och rödlistade arter. Men Länsstyrelsen hänvisar till Skogsstyrelsen som svarar att de inte utför fältbesök eller artskyddsutredningar på begäran av externa organisationer. I augusti upptäcktes det att

SCA planerar avverka en nyckelbiotop med 40 naturvårdsarter

En skog med höga naturvärden som är en registrerad nyckelbiotop är avverkningsanmäld av skogsbolaget SCA vid Mörtsjökojan i Bräcke kommun, Jämtland.  Det är flera fridlysta och rödlistade fåglar, mossor, växter, lavar och svampar i skogen. Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen har därför begärt att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen och genomför en artskyddsutredning. Även ett FSC