Ikea skandal: Möbler tillverkas av illegalt avverkad skog i Ukraina

Från Earthsights film om Ikeas avverkningar i Ukraina. Ikeas FSC-certifierade möbler är tillverkade av trä från skogar som avverkats illegalt i Ukraina. Detta enligt en undersökning utförd av den brittiska organisationen Earthsight. Nu pågår en internationell namninsamling som kräver seriösa förändringar från Ikea och hållbarhetscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC). De storsäljande stolarna ”Ingolf” och ”Terje” är tillverkade av bokträ

Skydda Skogen till SCA: Dra tillbaka era avverkningsanmälningar i naturskogen vid Marktjärn!

Granar draperade av garnlav bakom ett stort mossövertäckt klippblock invid en talltorraka, Svarttjärnåsen. FSC-certifierade bolaget SCA planerar att avverka flera naturskogar med höga naturvärden och många rödlistade arter vid Marktjärn, norr om Fränsta i Ånge kommun. Föreningen Skydda Skogen har inventerat några av de avverkningsanmälda skogarna och skickat brev till SCA, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för

Holmen Skog har fått en allvarlig avvikelse från FSC-kriterierna

Pressmeddelande 2017-01-16 Enligt certifieraren DNV GL har Holmen Skog fått en allvarlig avvikelse från FSC-certifieringen. Avvikelsen lyder:”Vid upprepade tillfällen har höga naturvärden missats i planeringen av trakter som ska slutavverkas. Ett par av dessa har konstaterats hålla nyckelbiotopklass. Detta har gjorts på Distrikt Örnsköldsvik i Strömsunds kommun.” Holmen har tre månader på sig att korrigera