Skog med 300-åriga träd avverkningsanmäld – bryter mot två certifieringar

Gamla träd och höga naturvärden men ändå avverkningsanmält. Foto: Per Darell En skog med höga naturvärden och 300-åriga träd vid Kulla i Småland har avverkningsanmälts av det FSC-certifierade företaget ATA Timber. Kronobergs skogsgrupp- som är en del av Naturskyddsföreningen, har gjort både FSC och PEFC klagomål eftersom en avverkning kommer att strida mot flera av

Nyckelbiotop avverkningsanmäld av FSC-certifierade SCA 

Cirka 100 plantor av den rödlistade orkidén knärot i skogen. Foto: Wikipedia Commons En nyckelbiotop (skog med höga naturvärden) vid Fäbodåsen i Ragunda kommun, Jämtland har avverkningsanmälts av det FSC-certifierade bolaget SCA. Nu skickar Skydda Skogen in ett FSC klagomål till FSC, SCA och certifieraren DNVGL. För det bryter mot FSC certifieringen att avverka en

Svartberget – urskogen som Sveaskog avverkningsanmälde

Grov, gammal granlåga, livsrum för flera rödlistade arter vid Svartberget, Foto: Björn Mildh. Skogsstyrelsen hade inga invändningar när det statliga skogsbolaget Sveaskog planerade att avverka grandominerad urskog på Svartberget inom Maskaure Samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Skogen hade utan tvekan avverkats om inte Länsstyrelsen och naturvårdare uppmärksammat tilltaget och slagit larm. Representanter från Maskaure sameby och

Norra Skog nonchalerar naturvärden och rennäring vid Uvksåjvve, Arjeplog

I somras avverkade PEFC-certfierade Norra Skog två skogar med höga naturvärden vid lågfjället Uvksåjvve i Maskaure samebys renbetesmarker, Arjeplogs kommun. Detta trots att Norra Skog hade lovat att inte avverka på sommaren med hänsyn till rennäringen och för att undvika markskador. Nu är marken sönderkörd och övertramp har skett mot certifieringsreglerna. ”Jag har aldrig sett en sådan nonchalans för skogens

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

Enorm brandpåverkad tall i den avverkningsanmälda skogen vid Gimå. Foto: Privat. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland ignorerar information om höga naturvärden och fridlysta arter i avverkningsanmälda skogar i Jämtland. Skogarna har inventerats ideellt och Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat flera mail till myndigheterna om arterna och skogarnas höga naturvärden. Även FSC klagomål har