SCA får sitt FSC-certifikat förlängt trots alla överträdelser

Skogsbolaget SCA har FSC-certifikat som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Nyligen skickade Skydda Skogen 90 exempel på SCA:s överträdelser mot FSC-kriterierna till FSC och till bolagets certifierare DNV, som utför SCA:s certifiering. De 90 exemplen visar hur SCA har avverkat och planerar avverka skogar med höga naturvärden. Det är skogar som certifierade bolag och markägare

90 exempel på hur SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden

Skydda Skogen har samlat 90 exempel på hur det FSC-certifierade skogsbolaget SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden, främst i Västernorrlands och Jämtlands län. Mörkertalet är dock stort och många fler skogar med höga naturvärden är avverkningsplanerade av SCA. Men det är inte bara SCA som gör så här, även alla andra stora FSC-certifierade skogsbolag

”Vi protesterar mot SCA:s avverkningar av höga naturvärden”

Onsdag 27 december kl 13-14 håller Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen en demonstration utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. ”Vi samlas för att ge en röst åt alla skogslevande arter som hotas av SCA:s avverkningar av värdefulla naturskogar.” Det säger Maria Kuylenstierna från Skydda Skogen och initiativtagare till demonstrationen. Listan är lång på alla skogar med höga naturvärden

SCA drog tillbaka sin avverkningsanmälan av den värdefulla stavatallskogen vid Gillberget i somras. Foto: Privat.

Skydda Skogens kalender, 11. SCA backar från att avverka värdefull stavatallskog i Ånge kommun 

I juli i år drog FSC-certifierade skogsbolaget SCA tillbaka en avverkningsanmälan av en 150-årig stavatallskog vid Gillberget i Ånge kommun. I skogen finns flera naturvårdsarter, bland annat de rödlistade och sårbara vedsvamparna fläckporing (VU) och gräddporing (VU). Glädjande besked om återkallad avverkningsanmälan Det var i juni i år som Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp skickade in ett FSC-klagomål till SCA och begärde att SCA stoppar sina