Flamman: Knäfall för skogsbolagen

”Naturskyddsföreningen anser att naturvården har kapsejsa.Alliansregeringen har dragit ner på anslaget till de myndigheter som ska värna om skogarna, dessutom verkar man fullkomligt strunta i att miljömålet Levande Skogar inte kommer att uppnås varken år 2010 eller 2020. – Den här regeringen för en anti-naturskyddspolitik, säger en arg Rolf Lundquist, naturvårdare och författare i Dalarna.

ST: Kritiska till skogscertfieringen FSC

(publicerad den 9 mars i Sundsvalls Tidning) ”SUNDSVALL (ST) I mars 2008 lämnade Naturskyddsföreningen sin plats i styrelsen för den internationella och oberoende skogscertfieringen FSC. FSC ska bland annat garantera ekologisk och social hänsyn i skogsbruket. Motiveringen till Naturskyddsföreningens avhopp var att FSC fungerar dåligt i Sverige. De anser att standarden är svag, bristerna i