Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 9. Garnlav

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Garnlav är rödlistad som nära hotad och är även en signalart och en typisk art. Den är gulgrå och beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla och ostörda skogsmiljöer, enligt Artfakta. Garnlaven har svårt att sprida sig och är därför känslig för rationellt

Sveaskog planerar att avverka den gamla granskogen vid Sör-Sergberget som uppkom efter en skogsbrand för länge sedan. I den senvuxna skogen finns gott om den rödlistade och nära hotade garnlaven. Foto: Privat.

Sveaskog planerar avverka skyddsvärda skogar i Sorsele

Statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka två skogar med höga till mycket höga naturvärden i Sorsele kommun. Sorsele skogsgrupp har kontaktat Sveaskog och kräver att avverkningsplanerna avbryts omedelbart. – Sådana här värdefulla skogsområden ska inte avverkas alls, säger Jonas Nordenström från Sorsele skogsgrupp. En av de avverkningsplanerade skogarna ligger vid Staloberget, drygt 7 km sydost om Sorsele,