Göran Greiders anförande på Skogsstyrelsens…

”Jag vill uttrycka det väldigt tydligt: Jag talar om den chock jag faktiskt fick när det gick upp för mig att de svenska skogarna egentligen är ett slags virkesåkrar, en sorts gröna industrihallar ute i det fria, industrihallar där den biologiska mångfalden bara utarmas och utarmas.” Ur Göran Greiders anförande på Skogsstyrelsens skogspolitiska seminarium på