Skydda Skogens kalender, 16. Borås kommun gör en park för alla arter

Borås kommun vill göra ett grönt stråk genom staden längs Viskan. Viskan är den å som flyter genom Borås. Kommunen gör planen och länsstyrelsen ger råd och hjälper till med planeringen av Viskans park, stadsbyggnadsprogram som antogs 2021. “Projektet gynnar växter och djur, medborgare, näringsliv, fastighetsägare och besöksnäringen.” skriver Naturvårdsverket. Sammanhang i landskapet, inte bara