Gör hela Fagersjöskogen till naturreservat!

Skydda Skogen demonstrerade nyligen med banderoll igen i Fagersjöskogen i Farsta, Stockholm. En tätortsnära skog med höga naturvärden, tallar och ekar som är 100-200 år och flera rödlistade arter t ex tallticka, spillkråka och duvhök. Miljöpartiet i Stockholm vill att skogen ska bli naturreservat och Vänstern gick ut med det som ett vallöfte 2022. Men