Skydda Skogen får rätt i domstol om avverkningsanmälda skogar

Skydda Skogen har fått rätt i ett överklagande i Mark- och miljödomstolen i Östersund: Skogsstyrelsen måste fortsätta handlägga flera avverkningsanmälda skogar i Jämtland med höga naturvärden som SCA och andra markägare har tänkt avverka. I skogarna finns rödlistade arter som koralltaggsvamp, tretåig hackspett och doftticka samt fridlysta arter som guckoskor, brudsporre och nattviol. Skogarna har inventerats ideellt

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

Enorm brandpåverkad tall i den avverkningsanmälda skogen vid Gimå. Foto: Privat. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland ignorerar information om höga naturvärden och fridlysta arter i avverkningsanmälda skogar i Jämtland. Skogarna har inventerats ideellt och Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat flera mail till myndigheterna om arterna och skogarnas höga naturvärden. Även FSC klagomål har

Myndigheterna agerar inte för att skydda hotade skogar i Jämtland

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp får svar från Skogsstyrelsen gällande flera avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden i Jämtland. Föreningarna vill att en artskyddsutredning utförs eftersom det finns många fridlysta och rödlistade arter. Men Länsstyrelsen hänvisar till Skogsstyrelsen som svarar att de inte utför fältbesök eller artskyddsutredningar på begäran av externa organisationer. I augusti upptäcktes det att

Skog med hundratals orkidéer avverkningsanmäld

Utanför Gimå i Bräcke kommun, Jämtland, är en skog med hundratals fridlysta orkidéer avverkningsanmäld. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp, som är en del av Naturskyddsföreningen, har skrivit till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och begärt en artskyddsutredning och tillsynsåtgärder för att stoppa avverkningarna. Men Länsstyrelsen svarar att de tänker ”avsluta ärendet utan åtgärd”. Skogen har nyligen inventerats