Avverkning i ekopark Hedlandet. Bild: M. Lander

Hedlandets naturreservat förstörs

Sveaskog utför produktionsinriktat skogsbruk i Hedlandets naturreservat och avverkar mot granbarkborrar.  Nu är det kalavverkat och sönderkört på flera ställen med vattenfyllda spår. Dessutom planeras 290 meter höga vindkraftverk nära reservatet. Om inte skogens arter och ekosystem är fredade inom de skyddade områden som finns, var ska de då vara fredade? I Hedlandets naturreservat i