Skydda Skogens kalender 7. Värdefull bokskog blir naturreservat

Hjärnarps Prästaskog i Ängelholms kommun i Skåne är en bokskog på 11 hektar med rödlistade arter. I november beslutade Ängelholms kommunstyrelse att skogen ska bli naturreservat. Området ligger precis intill motorvägen E6 och därför missar många skogen. Totalt har inventerare hittat tolv rödlistade arter, tio av dem har varit vedlevande insekter och en kan ses