Akut hotad skog med höga naturvärden i Risveden, markägare tackar nej till reservatsbildning

Fyra markägare har avverkningsanmält skog med höga naturvärden vid Björns Kvarn i Risveden, Ale kommun i Västergötland. Markägarna har tackat nej till reservatsbildning och Skogsstyrelsen godkänner avverkning. I skogen lever flera rödlistade och skyddade arter som t ex knärot (VU), talltita (NT), tretåig hackspett (NT) och mindre hackspett (NT). Det bästa vore om hela Risveden-området

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 6. Grön sköldmossa

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad eller fridlyst skogslevande art. Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) är en fridlyst art som är skyddad enligt Artskyddsförordningen §§ 8 och 15. Den växer på död eller döende ved och ibland också på levande träd med svampar eller döda träddelar. Främst i barrträdsmiljöer. Skogsavverkning och bristen

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 5. Ask

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Ask (Fraxinus excelsior) är rödlistad som starkt hotad (EN). Asken är kraftigt drabbad av askskottsjuka, en svamp (Hymenoscyphus fraxineus) vars sporer sprider sig med vinden. Först angriper svampen de unga skotten och sen sprider den sig längs grenarna tills hela trädet dör. SLUs Artfakta