Uppsala Universitet negligerar forskning om skogsbrukets baksidor

Uppsala Akademiförvaltning (UAF) äger drygt 50000 ha skog som ska ge avkastning till Uppsala Universitet (UU). Skogen har hittills brukats med kalhyggen och plantering. Samtidigt hävdar båda UAF och UU att de ska arbeta för en bättre värld. Efter mycket kritik, båda från anställda och externa aktörer, har nu styrelsen för UAF beslutat att fortsättningsvis

Skogsnätverket Mycel kämpar för skogar i Skellefteå

Det nybildade skogsnätverket Mycel tänker jobba för mer naturvård i Skellefteås skogar. Läget för naturskogarna är allvarligare än någonsin och det krävs omedelbara insatser för att rädda vad som räddas kan. Nätverket vill genom sitt manifest att alla skogar som inte kalhuggits tidigare ska skyddas för all framtid. Därutöver ska minst 30 % skog restaureras