Skogsutredningen är ett gigantiskt misslyckande från de politiska företrädarna. Foto: Privat.

Riksdagen ger klartecken för fortsatt utarmning i den svenska skogen

I Januariöverenskommelsen 2019 ingick att ”värna och stärka den privata äganderätten till skogen” samt att ”säkra resurser för skydd av värdefull natur”. Överenskommelsens två punkter har skapat 1260 sidor Skogsutredning, 97 sidor proposition, 350 sidor utskottstext och 20 sidor riksdagsdebatt samt ca tre års hätsk debatt. Resultatet av detta omfattande arbete är endast att 25 000