Skydda Skogen söker erfaren fjärranalytiker inom området skoglig kartering

Jobbannons från föreningen Skydda Skogen: Skydda Skogen söker erfaren fjärranalytiker inom området skoglig kartering Inom projektet Skogsmonitor arbetar föreningen Skydda Skogen med en landstäckande kartering av Sveriges återstående skog med höga naturvärden, och kartering av potentiella äldre skogar och kontinuitetsskogar. Förutom detta tillhandahåller vi en webbsida: www.skogsmonitor.se som innehåller information om projektet och som distribuerar