Skydda Skogens kalender 2023:1. Havsvalladalen skyddad- del av Värmlands första nationalpark?

I maj höll skogsbiologen Sebastian Kirppu en inofficiell invigning av naturreservatet Havsvalladalen, Värmlands största naturskogsområde. Sebastian Kirppu har kämpat i 18 år för skydd av skogen. Han anser att det bästa vore om området blir Värmlands första nationalpark tillsammans med de närliggande naturreservaten Havsjöskogen, Brånberget och Torrknölen, sammanlagt ungefär 3600 hektar. Havsvalladalen blev naturreservat 2020