Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 5. Ask

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Ask (Fraxinus excelsior) är rödlistad som starkt hotad (EN). Asken är kraftigt drabbad av askskottsjuka, en svamp (Hymenoscyphus fraxineus) vars sporer sprider sig med vinden. Först angriper svampen de unga skotten och sen sprider den sig längs grenarna tills hela trädet dör. SLUs Artfakta